В е ч е р н и е п л а т ь я группа
ВЖИК
Ф р е н ч н ж е н с к и й к о с т ю м : Алексей Мешков
Л е т н и е к у п а л ь н и к и , п л а в к и , к е п к и , п л а т ь я - от супер O'Neill
(магазин "Ультра Си", Москва, ул. Константина Симонова 4, м. Аэропорт)
М о д е л и Галя, Ася, Леша, Никита
Ф о т о Михаил Королев
С т и л ь Ася Пестова, к о н ц е п т Guena
предыдущая страница 94 ПТЮЧ 1997 09 читать онлайн следующая страница 96 ПТЮЧ 1997 09 читать онлайн Домой Выключить/включить текст